Tillbaka till om oss

GDPR

Allmänt om hur Klingbergs Ab behandlar GDPR

Den 25:e maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Personuppgifter är information som kan användas till att identifiera en person. Vi på Klingbergs Ab vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och ha för förtroende för hur vi hanterar uppgifterna.

Klingbergs Ab behandlar personuppgifter för att kunna administrera kundförhållandet. Personuppgifter inhämtas om så behövs, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålen ovan, t.ex. namn, organisationsnummer (företag), telefonnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen eller så länge kundrelationen pågår och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi säljer eller förmedlar aldrig lagrade personuppgifter till tredje part. Förutom, om så krävs, till huvudleverantör vid garantiärenden.

Välkommen att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy i länken nedan.

Integritetspolicy Klingbergs Ab