Tillbaka till om oss

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy grundas på omhändertagande av avfall på ett miljöanpassat sätt.

Vi leder och motiverar aktivt våra anställda att betrakta miljöfrågorna som en naturlig del av arbetet. Vi är dessutom medlem i Proans!