Tillbaka till om oss

Sponsringspolicy

Klingbergs Ab sponsrar endast evenemang och föreningar som i form av samarbete gynnar bägge parter.

I första hand sponsrar vi barn- och ungdomsverksamhet. Vi understöder med fördel verksamheter med anti-drogpolicy samt hälsobefrämjande verksamheter och vi tar även hänsyn till miljöaspekten.

På våren och hösten har vi sponsormöten där vi går igenom samtliga sponsor ärenden och fördelar sponsormedel för nästkommande år.

Sista ansökningsdagarna är den 25 september, där vi återkommer med svar senast den 30 oktober, samt den 25 april där vi återkommer med svar den 31 maj.

Välkommen med er sponsringsansökan!
    För att kunna skicka in din sponsringsansökan, bör du acceptera hur vi hanterar personuppgifterna som framkommer här: https://www.klingbergs.ax/om-oss/integritetspolicy/